späť

Včielková trieda

Trieda

Vyučovací školský rok: 2018/19

Triedny učiteľ: Gabriela Bulková

Informácie o triede

Vo včielkovej triede máme tento školský rok 2018/19 19 včielok vo veku 5 a 6 rokov. Pani učiteľky sú Gabriela Bulková a Ing.Bc.Anna Hanincová.
Hore