späť

Lienková trieda

Trieda

Vyučovací školský rok: 2018/19

Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Porubanová

informácie o triede

V školskom roku 2018/19 navštevuje lienkovú triedu deti vo veku 4-5rokov. Počet detí je 19. Pani učiteľky sú Bc.Gabriela Porubanová a Nikola Porubanová.
Hore