späť

Slniečková trieda

Trieda

Vyučovací školský rok: 2018/19

Triedny učiteľ: Božena Chudadová

informácie o triede

V slniečkovej triede sú v školskom roku 2018/19 5-6 ročné deti. Počet detí 19. Pani učiteľky sú PhDr. Alena Porubanová a Božena Chudadová.
Hore