späť

Motýliková trieda

Trieda

Vyučovací školský rok: 2018/19

Triedny učiteľ: Katarína Blažejová

informácie o triede 

V motýlikovej triede poletuje v školskom roku 2018/19 19 motýlikov vo veku 3-4 rokov. Pani učiteľky sú Katarína Blažejová a Lenka Burdejová.
Hore