späť

Kvetinky

Trieda

Vyučovací školský rok: 2020/21

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Galiková

V školskom roku 2020/21 navštevuje  triedu kvetiniek 21 detí vo veku 2,5-3 rokov.Pani učiteľky sú Mgr.Miroslava Galiková a Júlia Hejdišová.
Hore