späť

Mravčekovia

Trieda

Vyučovací školský rok: 2020/21

Triedny učiteľ: Bc. Andrea Ondrášková

V školskom roku 2020/2021 navštevujú mravčekovú triedu 3-4-5 ročné deti. Je tam 21 detí. Pani učiteľky sú Bc.Andrea Ondrášková a Bc.Jana Ježíková.V triede pracuje asistent učiteľa Mgr.Andrea Ambrová.
Hore