späť

Motýliky

Trieda

Vyučovací školský rok: 2020/21

Triedny učiteľ: Lenka Burdejová

V školskom roku 2020/2021 navštevujú motýlikovú triedu 3-4 ročné deti. V triede je 20 detí. Pani učiteľky sú Lenka Burdejová a Bc.Martina Vlková.
Hore