späť

Lienky

Trieda

Vyučovací školský rok: 2020/21

Triedny učiteľ: Katarína Blažejová

V školskom roku 2020/2021 navštevujú lienkovú triedu deti vo veku 5-6 rokov. Počet detí je 22. Pani učiteľky sú Katarína Blažejová a Mgr.Andrea Dovičic.
Hore