späť

Včielky

Trieda

Vyučovací školský rok: 2020/21

Triedny učiteľ: Bc. Lucia Ježíková

V školskom roku 2020/21 navštevujú  včielkovú triedu 5-6 ročné deti. Počet detí je 21. Pani učiteľky sú Bc.Lucia Ungerová a Nikola Koníčková.  

Hore