späť

MRAVČEKOVIA

Trieda

Vyučovací školský rok: 2019/20

Triedny učiteľ: Bc. Andrea Ondrášková

V školskom roku 2019/2020 navštevujú mravčekovú triedu 3-4 ročné deti. Je tam 21 detí. Pani učiteľky sú Bc.Andrea Ondrášková a Bc.Jana Ježíková.
Hore