späť

MOTÝLIKY

Trieda

Vyučovací školský rok: 2019/20

Triedny učiteľ: Lenka Burdejová

V školskom roku 2019/2020 navštevujú motýlikovú triedu 2-3 ročné deti. V triede je 20 detí. Pani učiteľky sú Lenka Burdejová a Bc.Martina Vlková.
Hore