späť

VČIELKY

Trieda

Vyučovací školský rok: 2019/20

Triedny učiteľ: Bc. Lucia Ježíková

V školskom roku 2019/20 navštevujú  včielkovú triedu 4-5 ročné deti. Počet detí je 21. Pani učiteľky sú Bc.Lucia Ungerová a Nikola Koníčková.  
Hore