späť

SLNIEČKA

Trieda

Vyučovací školský rok: 2019/20

Triedny učiteľ: PhDr. Alena Porubanová

V školskom roku 2019/2020 navštevujú slniečkovú triedu 5-6 ročné deti. Počet detí je 23. Pani učiteľky sú PhDr.Alena Porubanová a Božena Chudadová.
Hore