späť

LIENKY

Trieda

Vyučovací školský rok: 2019/20

Triedny učiteľ: Katarína Blažejová

V školskom roku 2019/2020 navštevujú lienkovú triedu deti vo veku 3,5 -5 rokov. Počet detí je 21. Pani učiteľky sú Katarína Blažejová a Mgr.Andrea Králiková.
Hore