späť

KVETINKY

Trieda

Vyučovací školský rok: 2019/20

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Galiková

V školskom roku 2019/20 navštevuje  triedu kvetiniek 23 detí vo veku 5-6rokov.Pani učiteľky sú Mgr.Miroslava Galiková a Júlia Hejdišová.
Hore