späť

Mravčekovia

Trieda

Vyučovací školský rok: 2018/19

Triedny učiteľ: Bc. Andrea Ondrášková

V školskom roku 2018/19 navštevuje  triedu mravčekov 20 detí vo veku 2,5-4 rokov.Pani učiteľky sú Bc.Andrea Ondrášková a Bc.Jana Ježíková.
Hore