späť

Triedy v školskom roku 2019/20

MRAVČEKOVIA

V školskom roku 2019/2020 navštevujú mravčekovú triedu 3-4 ročné deti. Je tam 21 detí. Pani učiteľky sú Bc.Andrea Ondrášková a Bc.Jana Ježíková.

MOTÝLIKY

V školskom roku 2019/2020 navštevujú motýlikovú triedu 2-3 ročné deti. V triede je 20 detí. Pani učiteľky sú Lenka Burdejová a Bc.Martina Vlková.

VČIELKY

V školskom roku 2019/20 navštevujú  včielkovú triedu 4-5 ročné deti. Počet detí je 21. Pani učiteľky sú Bc.Lucia Ungerová a Nikola Koníčková.  

SLNIEČKA

V školskom roku 2019/2020 navštevujú slniečkovú triedu 5-6 ročné deti. Počet detí je 23. Pani učiteľky sú PhDr.Alena Porubanová a Božena Chudadová.

LIENKY

V školskom roku 2019/2020 navštevujú lienkovú triedu deti vo veku 3,5 -5 rokov. Počet detí je 21. Pani učiteľky sú Katarína Blažejová a Mgr.Andrea Králiková.

KVETINKY

V školskom roku 2019/20 navštevuje  triedu kvetiniek 23 detí vo veku 5-6rokov.Pani učiteľky sú Mgr.Miroslava Galiková a Júlia Hejdišová.
Hore