Naše aktivity

Projekty a ostatné činnosti MŠ

 • Škola podporujúca zdravie
 • Triedim, triediš, triedime - ekoprojekt
 • Rastieme zdravo - Adamko
 • Zdravý úsmev
 • Evička nám ochorela
 • Šport pre všetkých
 • Angličtina pre predškolákov
 • Výtvarný krúžok
 • Mažoretky
 • Pohybový krúžok "Ďatelinka sa hýbe" v telocvični
 • Hráme sa s počítačom
 • Práca s interaktívnou tabuľou
 • Práca so stavebnicou Lego Dacta

Aktivity MŠ

 • Olympiáda materských škôl
 • Regionálna výchova ( spolupráca s DSF Štvorlístok, Mikuláš, Vianočný stôl, Vianočný trh, Pochovávanie basy, Hajušky-belušky )
 • Tvorivé dielne
 • Spevácke, recitačné a výtvarné súťaže
 • Divadelné predstavenia a výchovné koncerty
 • Vystúpenia pre verejnosť
 • Karneval
 • Výstavy prác detí
 • Výlety
 • Polícia deťom
 • Spolupráca s miestnymi organizáciami

Fotogaléria z aktivít MŠ

 
Hore