Materská škola Ďatelinka

V roku 1961 bola v obci otvorená dvojtriedna materská škola a navštevovalo ju 45 detí. Až v roku 1983 presne 19. augusta bola do užívania daná nová budova materskej školy sídliaca na Kosmatinskej ulici č. 87. Od roku 2003 je Základná škola s materskou školou právnym subjektom.
Hore