ZÁPIS DO MŠ 2018/19

komentárovOznamujeme, že zápis detí do materskej školy v Trenčianskej Turnej na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať v dňoch

16. mája – 17. mája 2018

a to:

v stredu (16.5.2018) od 8:00 do 14:00,
vo štvrtok (17.5.2018 )od 10:00 do 16:00

v kancelárii zástupkyne pre materskú školu PhDr. Aleny Porubanovej.

Na zápis privedie zákonný zástupca aj dieťa, ktoré do materskej školy chce prihlásiť.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného detského lekára,
 povinný je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,
 prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms-maj-2018-1-.pdf

kriteria-prijatia-do-ms-maj-18.pdf
Diskusia
Hore