DAJME SPOLU GÓL!

komentárovA o čo ide v projekte Dajme spolu gól?

Je to projekt SFZ,ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských školách. Futbalový klub AS Trenčín si vybral našu materskú školu. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 až 6 rokov a u nás sú to deti z motýlikovej a včielkovej triedy.Pôjde o pravidelnú športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlapcov a dievčatá, ktorá sa bude konať každú stredu v telocvočni základnej školy v trvaní od 30 do 45 minút počas jedného školského roka v mesiaci október až máj. V skupine bude športovať 10 až 15 detí a túto športovú aktivitu povedú tréneri z AS klubu, ktorí zabezpečia celú organizáciu. Aktivity budú zamerané na futbal, ale pôjde v nich aj o pohybový rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť a nebude chýbať ani všebecná gymnastika.
Diskusia
Hore