ZÁPIS DO MŠ 2017/18

komentárovZákladná škola s materskou školou Trenčianska Turná

oznamuje, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

(v súlade so VZN Obce Trenčianska Turná č. 6/2016 – určenie miesta a času zápisu dieťaťa)

bude prebiehať v dňoch

16. mája 2017 v utorok od 08.00 do 14.00 hod.  

17. mája 2017 v stredu od 10.00 hod. do 16.00 hod.

v budove materskej školy v Trenčianskej Turnej.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

-  do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
-  súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného detského lekára,
-  povinný je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,
-  prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V Trenčianskej Turnej, 12. 4. 2017 PaedDr. Beáta Sabová

riaditeľka školy

Iné podmienky prijatia tu ...zapis-deti-do-ms-16.-17.05.2017.pdf [PDF, 630,46 kB]

 žiadosť tu ...ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms-maj-2017.doc [DOC, 39 kB]
Diskusia
Hore