Zápis do MŠ

komentárovMilí rodičia.
Oznamujeme, že: zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie
bude prebiehať v dňoch 17. mája – 19. mája 2016.
Na zápis privedie zákonný zástupca svoje dieťa, ktoré chce do MŠ zapísať. Treba priniesť od pediatra potvrdenú žiadosť (aj s informáciou o povinnom očkovaní; aj údaj, že dieťa je neočkované je informácia o očkovaní).
Zápis detí bude prebiehať v čase:
v utorok a v stredu od 10:00 do 14:00; vo štvrtok od 10:00 do 15:30.
Tlačivo so žiadosťou si môžete vyzdvihnúť od pondelka 16. 5.2016
Diskusia
Hore