Triedy 2015/2016

komentárovMilí rodičia a starí rodičia našich škôlkarov, milí priatelia našej škôlky. Je tu nový školský rok a opäť Vám prinášame informácie z našej materskej školy prostredníctvom našej internetovej stránky.

Predstavíme si triedy:

SLNIEČKOVÁ: 5 -6 ročné deti   -   24 detí

PhDr. Alena Porubanová, Božena Chudadová 

VČIELKOVÁ: 3 ročné deti   -   24 detí

Gabriela Bulková,Mgr.Silvia Zemánková

MOTÝLIKOVÁ:4 -5 ročné deti   -   24 detí

Katarína Blažejová, Margita Suchánková

LIENKOVÁ5 – 6 ročné deti   -   23 detí

Mgr.Miroslava Galiková, Gabriela Porubanová
Diskusia
Hore