Predčitateľská gramotnosť

komentárovDnešná spoločnosť vyžaduje od jednotlivca disponovať nielen schopnosťou čítať, písať, počítať, ale celý rad vzájomne prepojených kompetencií.

Dôležitým momentom pri rozvíjaní jazykových kompetencií je aj budovanie vzťahu  kniha - dospelý - dieťa, ako aj dieťa - kniha.

Poznáme štyri modely gramotnosti:  

-          bázová gramotnosť

-          funkčná gramotnosť

-          gramotnosť ako sociálno-kultúrny jav

-          e-gramotnosť

-          emergujúca gramotnosť.

Emergujúca gramotnosť sa chápe ako „vynárajúca“ sa gramotnosť už pred vstupom do základnej školy. Spočíva v spontánnom objavovaní písania a čítania, ktoré je v rozhodujúcej miere závislé od vonkajších podmienok. Je to postupná príprava dieťaťa byť gramotným, ktorá má dospieť do konvenčnej gramotnosti t.j. aktívneho a zmysluplného používania jazyka. Gramotnosť sa osvojuje najlepšie, ak ju deti vnímajú ako potrebnú a prostredníctvom jazyka môžu konštruovať svoje poznanie o svete.                                                                         

          V súvislosti s rozvojom predčitateľskej gramotnosti v predškolskom veku detí je teda dobré, ak vaše dieťa disponuje „detskou domácou knižnicou“, kde knihy naozaj plnia svoj účel. Veď prostredníctvom kníh môžu deti objavovať okolitý i vzdialený svet. A nakoniec sa prostredníctvom kníh vlastne podporuje u detí emergujúca čiže vynárajúca sa gramotnosť.

 

Odporúčania pre rodičov:

-          uprednostňovať zakúpenie knihy pred lacnými a často nefunkčnými hračkami

-          mať v detskej izbe „detskú knižnicu“ podobne ako máme my dospelí

-          vlastniť knihy, ktoré ponúkajú široký okruh poznania

-          každodenné „večerné“ čítanie rozprávky

-          čítať knihy s obrázkami spolu s deťmi

-          učiť deti správne zaobchádzať s knihou, nečmárať, netrhať listy

-          nekupovať knihy len za účelom vyplnenia police, ale vedieť a učiť deti, že prostredníctvom kníh spoznávame svet a že v knihách sa skrýva veľa múdrostí.

    Deti v slniečkovej a včielkovej triede si s pomocou pani učiteliek a rodičov vytvárajú originálne knižky. Knihy pozostávajú z pokynov pre rodičov, aby vedeli ako s knihou doma pracovať. Každé dieťa sa postupne stáva autorom spomínanej knihy. Po víkende sa knižka vráti do MŠ spolu s novou stránkou. Deti, ktoré sa vedia podpísať, sa aj sami podpíšu a nakreslia obrázok z prečítanej obľúbenej knižky. Rodičia v spodnej časti stránky  zaznamenajú, čo sa dieťaťu v knižke páčilo.

   Vo včeličkovej triede máme pomocníčku „včielku Maju“, ktorá každý víkend zaletí do inej rodiny a strávi tam potrebný čas. Pod heslom: „Včielka Maja poletuje, knihy čítať obľubuje“, tvoríme novú knihu.

   V slniečkovej triede majú deti zase „kamaráta Huga“. Riadia sa heslom: „Hugo je náš kamarát, číta s nami veľmi rád“.

   A takto všetci spolupracujeme a zábavnou formou tvoríme nové originálne knihy... 
Diskusia
Hore