Kronika MŠ

komentárovNa tejto stránke nájdete informácie o dianí v materskej škole v školskom  roku 2013/2014.

Školský rok 2013/14 sme zahájili 2.septembra 2013.Do našej matreskej školy bolo prijatých 96 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch tried. Prvá trieda je včielková a sú tam 5-6 ročné deti.Pani učiteľky sú Gabriela Bulková a Margita Suchánková. Druhá trieda je lienková a sú tam 3-4 ročné deti. Je to trieda najmenších detí. Pani učiteľky sú Bc. Andrea Ondrášková a Gabriela Porubanová. Tretia trieda je slniečková a sú tam 4-5 ročné deti. Pani učiteľky sú PhDr. Alena Porubanová a Božena Chudadová. Štvrtá trieda je motýliková a sú tam 4-5-6 ročné deti. Pani učiteľky sú Katarína Blažejová a Mgr.Silvia Zemánková, ktorá nastúpila po materskej dovolenke. V školskom roku 2013/14 je zástupkyňou pre materskú školu PhDr.Alena Porubanová.Počas letných prázdnin prebehla rekonštrukcia sniečkovej a motýlikovej triedy. Vymenili sa okná a vymaľovali triedy.

V septembri sa všetky nové, ale i deti, ktoré už navštevovali mateskú školu oboznámili  s prostredím v materskej škole, s novými kamarátmi i s pani učiteľkami. 21.9.13 boli deti z včielkovej triedy v DOS, pripravili si pásmo piesní a basní. 26.9.13nás boli pozrieť policajti - pustili nám blikačky,ukázali autá. Spravili deti deti radosť. 27.9.13 sa deti z včielkovej a motýlikovej triedy kolobežkovali na dopravnom ihrisku. 4.10.13 bola výstava exotického vtáctva v kultúrnom dome. 10.10.13 sme mali zemiakový deň. Deti škrabkali zemiačky a najlepšia bola ochutnávačka upečených zemiakov. 14.10.13 nás navštívilo divadielko, ktoré nám zahralo "O repe". V októbri sa konala výstava úrody v miestnom kostole. Deti z motýlikovej, včielkovej a slniečkovej triedy navštívili kostol. Vetrík fúka a preto sme vytiahli šarkanov, dali sme si súťaž o najoriginálnejšieho šarkana. Popri šarkanovi deti vyrábali jesenného strašiaka. 4.11.13 boli deti z motýlikovej triedy na obecnom úrade uvítať nových občiankov do života. 19.11.13-divadielko "Zlatá rybka naopak". 20.11.13 sme piekli medovníčky - to bola dobrota. 27.11.13 - vystúpenie v kultúrnom dome T.Puskalillera - zameranie separovanie odpadu. 4.12.2013 si boli naši predškoláci zacvičiť v telocvični základnej školy. 6.12.13 nás navšívil "Mikuláš". Pravdaže priniesol aj plné vrece sladkostí, na ktoré sa najviac tešili naše deti. 8.12.13 sa konal v kultúrnom dome "Vianočný koncert spolu s Vianočnou tržnicou". Pani učiteľky v spolupráci s rodičmi naších detí  predávali vlastnoručne vyrobené výrobky. 7.12.13 -vystúpenie včielok v kultúrnom dome pre Zväz invalidov. 31.1.14 navšívili predškoláci základnú školu. 6.2.14 sa konal zápis do základnej školy. 10.2.14 - divadielko "Hugove sladkosti". 4.3.14 -fašiangy v materskej škole. 14.3.14 - návšteva miestnej knižnice. Knižnicu si boli pozrieť deti z motýlikovej, včielkovej a slniečkovej triedy.11.5.14 bol pre nás veľký deň. Pripravili sme pre naše mamičky k ich sviatku pásmo pesničiek, básničiek, tančeky.  25.3.14 - divadielko "Emulienka". 28.3.14 bola vyhlásená súťaž " Moja pani učiteľka". Dieťa, ktoré nakreslilo svoju pani učiteľku dostalo za odmenu sladkosť. 07.04.14  sa uskutočnil florbalový zápas medzi deťmi z motýlikovej a včielkovej triedy. 16.4.14 - vystúpenie v materskej škole DFS Štvrlístok s pásmom Morena. 27.5.14 sme piekli domáci chlebík. 28.5.14 nás navštívili deti zo základnej školy - v karnevalových maskách. 29.5.14 sme sa boli pozrieť v našom dedinskom múzeu-domčeku "Kušnierovec" ako žili kedysi naši predkovia. 30.5.14  sa konal v kultúrnom dome festival Stretntuie prateľov na ktorý sa boli pozrieť deti z veľkých tried.  Na koci mája sme ukončili krúžky- anglický , výtvarný. 2.6.14 sa konal v našej materskej škole karneval, na ktorý sa naše deti tešili celý rok.  deti v našej škôlke sa premenili na rôzne zvieratká, princezné, vojakov, kovbojov... 4.6.14 sa ukončila súťaž "Triedny maskot" - deti za odmenu dostali sladučkú tortu. 5.6.14 boli deti z motýlikovej riedy zarecitovať na obecnom úrade pre nových občiankov. 10.6.14 S.Bérešová a M.Mináriková pod vedením p.uč.G.Bulkovej sa zúčastnili súťaže"Detský slávik". 11.6.14si deti z veľkých tried odniesli svoje tablá do miestnej lekárne. 12.6.14 bol pre nás pripravený "Deň polície". Páni policajti nám predviedli autá,psíkov, vzali nám aj otlačky prstov. Od 18.6-20.6.14 bola brigáda v materskej škole - natieranie plota. Pracovali pani učiteľky, rodičia ba i niektoré deti. 19.6.14 sme si urobili výlet na miestny futbalový štadión, zároveň to bol aj náš športový olympijský deň. 20.6.14 - divadlo "Hana Motaná". 

Počas školského roku prišlo v našej materskej škole k zmenám. 1.12.2013 nastúpila naša kolegyňa Andrea Ondrášková na materskú dovolenku. Na zastupovanie nastúpila Mgr.Lenka Plevová. Školníčka Magda Hrušovská prestúpila do školskej kuchyne a na jej miesto nastúpila Anna Prochácková. Upratovačka Vladimíra Šedivá taktiež prestúpila do kuchyne a miesto nej nastúpila Viera Husárová. 

V materskej škole mali deti možnosť navštevovať krúžky.Anglický krúžok pod vedením Mgr.Lenky Plevovej a Mgr.Silvie Zemánkovej. Výtvarný krúžok viedla Gabriela Porubanová. Mažoretky pod vedením Kataríny Blažejovej. 

Pani učiteľky G.Bulková, Mgr.Lenka Plevová, B.Chudadová, PhDr.A.Porubanová,K.Blažejová, Mgr.S.Zemánková absolvovali rôzne aktualizačné vzdelávania, ktoré úspešne ukončili záverečnou prácou.

Na záver školského roku nám mamičky pripravili sladkú bodku- tortu. ktorú sme rozdelili do všetkých tried a rozlúčili sme sa so školským rokom.

 

Školský rok 2014/15 sa začal 2.septembra 2014. Do našej materskej školy bolo prijatých 96 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch tried. Prvá trieda včielková, ktorú vedie pani učiteľka G.Bulková a Mgr.S.Zemánková. V triede sú 5-6 ročné deti. Druhá trieda je lienková ,ktorú vedie pani učiteľka G.Porubanová a B.Chudadová.V triede sú 4-5 ročné deti.Tretia trieda je slniečková, ktorú vedie pani učiteľka PhDr.Alena Porubanová a Mgr.Lenka Plevová.V triede sú 5-6 ročné deti.Štvrtá trieda je motýliková, ktorú vedie pani učiteľka M.Suchánková a K.Blažejová. Je to trieda najmenších detí.V tomto školskom roku je zástupkyňou pre materskú školu pani PhDr.Alena Porubanová. Školníčkou je Anna Prochácková a upratovvačko je Viera Husárová.

V septembri sa deti,ktoré práve nastúpili oboznamovali s novým prostredím, pani učiteľkalmi a novými kamrátmi.Začali sme hneď zdravotnou tématikou a 16.9.14 nám prišla jedna teta porozprávať o tom ako sa správne starať o svoje zúbky.03.10.14 sme sa boli pozrieť v kultúrnom dome na výstavu exotického vtáctva. 07.10.14 boli nasi predškoláci pozrieť v telocvični a zároveň si boli aj zacvičiť.Prichádza jeseň a zberá sa úroda zo záhradiek. 09.10.14 si deti priniesli zemiačiky a spolu s pani učiteľkami sme si ich očistili a upiekli. Pokračovali sme 14.10.14 a deťom sa z prinesených jabĺk upiekol jabĺčný koláčik. 18.10.14 deti zo slniečkovej triedy pripravili vystúpenie v kultúrnom dome pre zväz invalidov. Nezabudli sme aj  na našich dôchodcov a 23.10.14 im deti zo slniečkovej triedy zaspievali a zarecitovali. Ch.Hállová sa zapojila do výtvarnej súťaže:"Príroda a životné prostredie. 29.10.14  boli deti  na miestnom cintoríne. Vetrík fúka a my sme si pripravili šarkaniádu. Deti behali s vetrom opreteky. Spolu s rodičmi deti vytvorili vlastného jesenného strašiaka.

Pomaly sa blížia vianoce a my pečieme medovníčky. 20.11.14 bol pre nás sladký a voňavý medovníkový deň. Aby nám bolo v škôlke veselo prišlo k nám 27.11.14 divadielko. "Mikuláš,Mikuláš, čo v tom vreci máš"- prišiel medzi nás Mikuláš s čertom a anjelom a obdarovali nás sladkosťami. 07.12.14 sa konala v kultúrnom  dome vianočná tržnica, na ktorej sa predávali výrobky vyrobené pani učiteľkami a  rodičmi. 08.01.15 si deti po vianočných prázdninách našli darčky aj v škôlke pod stromčekom. 03.02.15 deti z veľkých tried(predškoláci) boli pozrieť miestnu základnú školu. 04.02.15 sa konal zápis budúcich prváčikov.V mesiaci február sa konala aj súťaž s ekoknižkou Ježka Separka. 12.02.15 pani učiteľlka B.Chudadová a G.Porubanová pripravili otvorenú hodinu - Driapačky peria. Marec,mesiac knihy si pripomíname v našej škôolke aj návštevou miestnej knižnice. 24.03.14  k nám prišlo divadielko "Čarovný les". DFS Štvorlístok 27.03.15 nám ukázal pár zvykov- vyháňanie Moreny.

Blížia sa veľkonočné sviatky a musíme si pripraviť maľované vajíčka. Zdobenie vajíčok nás bavilo. Aj v apríli k nám prišlo divadielko "Kráska a zviera". Celý mesiac sme poctivo trénovali a 10.05.15 naše úsilie vyvrcholilo v kultúrnom dome. Ten deň bol venovaný našim mamičkám. Bezpečnosť je veľmi dôležitá a 20.05.15 nám prišla jedna teta o tom porozpávať. 21.05.15 zavítal medzi nás Polepetko, čo poplietol všetko. 27.05.15 zavítali medzi nás policajti a s policajnými psami. Každoročne sa na konci mája koná festival "Stretnutie priateľov" a  boli sa v kultúrnom dome pozrieť na vystúpenie folklórnych súborov naše deti z veľkých tried. Blíži sa posledný mesiac v našom školskom roku - jún. Pre nás je to mesiac veľmi pekný, pretože oslavujú všetky deti. Pripravili sme veľa akcií. 01.06.15- Klauniáda, 02.06.15- Sokoliari, 03.06.15- Karneval. 09.06.15 deti predškoláci boli zaniesť svoje tablo do miestnej lekárne. 18.06.15 naši predškolíci na rozlúčke s pánom starostom. V mesiaci jún deti zo včielkovej triedy privítať našich najmenších občiankov.  Pani učiteľky sa počas celého roka vzdelávali, pokračovali cez víkendy a aj počas prázdnin. Na konci školského roka sme sa rozlúčili nielen s našimi predškolákmi ale aj s našou pani učiteľkou Lenkou Sivákovou, ktorá sa počas roka vydala a odsťahovala za manželom.

Školský rok sa koní a mne neostáva nič iné le zaželať "pekné prázdniny".

 
Diskusia
Hore