Kronika MŠ

komentárovNa tejto stránke nájdete informácie o dianí v materskej škole.

Školský rok 2013/14 sme zahájili 2.septembra 2013.Do našej matreskej školy bolo prijatých 96 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch tried. Prvá trieda je včielková a sú tam 5-6 ročné deti.Pani učiteľky sú Gabriela Bulková a Margita Suchánková. Druhá trieda je lienková a sú tam 3-4 ročné deti. Je to trieda najmenších detí. Pani učiteľky sú Bc. Andrea Ondrášková a Gabriela Porubanová. Tretia trieda je slniečková a sú tam 4-5 ročné deti. Pani učiteľky sú PhDr. Alena Porubanová a Božena Chudadová. Štvrtá trieda je motýliková a sú tam 4-5-6 ročné deti. Pani učiteľky sú Katarína Blažejová a Mgr.Silvia Zemánková, ktorá nastúpila po materskej dovolenke. V školskom roku 2013/14 je zástupkyňou pre materskú školu PhDr.Alena Porubanová.Počas letných prázdnin prebehla rekonštrukcia sniečkovej a motýlikovej triedy. Vymenili sa okná a vymaľovali triedy.

V septembri sa všetky nové, ale i deti, ktoré už navštevovali mateskú školu oboznámili  s prostredím v materskej škole, s novými kamarátmi i s pani učiteľkami. 21.9.13 boli deti z včielkovej triedy v DOS, pripravili si pásmo piesní a basní. 26.9.13nás boli pozrieť policajti - pustili nám blikačky,ukázali autá. Spravili deti deti radosť. 27.9.13 sa deti z včielkovej a motýlikovej triedy kolobežkovali na dopravnom ihrisku. 4.10.13 bola výstava exotického vtáctva v kultúrnom dome. 10.10.13 sme mali zemiakový deň. Deti škrabkali zemiačky a najlepšia bola ochutnávačka upečených zemiakov. 14.10.13 nás navštívilo divadielko, ktoré nám zahralo "O repe". V októbri sa konala výstava úrody v miestnom kostole. Deti z motýlikovej, včielkovej a slniečkovej triedy navštívili kostol. Vetrík fúka a preto sme vytiahli šarkanov, dali sme si súťaž o najoriginálnejšieho šarkana. Popri šarkanovi deti vyrábali jesenného strašiaka. 4.11.13 boli deti z motýlikovej triedy na obecnom úrade uvítať nových občiankov do života. 19.11.13-divadielko "Zlatá rybka naopak". 20.11.13 sme piekli medovníčky - to bola dobrota. 27.11.13 - vystúpenie v kultúrnom dome T.Puskalillera - zameranie separovanie odpadu. 4.12.2013 si boli naši predškoláci zacvičiť v telocvični základnej školy. 6.12.13 nás navšívil "Mikuláš". Pravdaže priniesol aj plné vrece sladkostí, na ktoré sa najviac tešili naše deti. 8.12.13 sa konal v kultúrnom dome "Vianočný koncert spolu s Vianočnou tržnicou". Pani učiteľky v spolupráci s rodičmi naších detí  predávali vlastnoručne vyrobené výrobky. 7.12.13 -vystúpenie včielok v kultúrnom dome pre Zväz invalidov. 31.1.14 navšívili predškoláci základnú školu. 6.2.14 sa konal zápis do základnej školy. 10.2.14 - divadielko "Hugove sladkosti". 4.3.14 -fašiangy v materskej škole. 14.3.14 - návšteva miestnej knižnice. Knižnicu si boli pozrieť deti z motýlikovej, včielkovej a slniečkovej triedy.11.5.14 bol pre nás veľký deň. Pripravili sme pre naše mamičky k ich sviatku pásmo pesničiek, básničiek, tančeky.  25.3.14 - divadielko "Emulienka". 28.3.14 bola vyhlásená súťaž " Moja pani učiteľka". Dieťa, ktoré nakreslilo svoju pani učiteľku dostalo za odmenu sladkosť. 07.04.14  sa uskutočnil florbalový zápas medzi deťmi z motýlikovej a včielkovej triedy. 16.4.14 - vystúpenie v materskej škole DFS Štvrlístok s pásmom Morena. 27.5.14 sme piekli domáci chlebík. 28.5.14 nás navštívili deti zo základnej školy - v karnevalových maskách. 29.5.14 sme sa boli pozrieť v našom dedinskom múzeu-domčeku "Kušnierovec" ako žili kedysi naši predkovia. 30.5.14  sa konal v kultúrnom dome festival Stretntuie prateľov na ktorý sa boli pozrieť deti z veľkých tried.  Na koci mája sme ukončili krúžky- anglický , výtvarný. 2.6.14 sa konal v našej materskej škole karneval, na ktorý sa naše deti tešili celý rok.  deti v našej škôlke sa premenili na rôzne zvieratká, princezné, vojakov, kovbojov... 4.6.14 sa ukončila súťaž "Triedny maskot" - deti za odmenu dostali sladučkú tortu. 5.6.14 boli deti z motýlikovej riedy zarecitovať na obecnom úrade pre nových občiankov. 10.6.14 S.Bérešová a M.Mináriková pod vedením p.uč.G.Bulkovej sa zúčastnili súťaže"Detský slávik". 11.6.14si deti z veľkých tried odniesli svoje tablá do miestnej lekárne. 12.6.14 bol pre nás pripravený "Deň polície". Páni policajti nám predviedli autá,psíkov, vzali nám aj otlačky prstov. Od 18.6-20.6.14 bola brigáda v materskej škole - natieranie plota. Pracovali pani učiteľky, rodičia ba i niektoré deti. 19.6.14 sme si urobili výlet na miestny futbalový štadión, zároveň to bol aj náš športový olympijský deň. 20.6.14 - divadlo "Hana Motaná". 

Počas školského roku prišlo v našej materskej škole k zmenám. 1.12.2013 nastúpila naša kolegyňa Andrea Ondrášková na materskú dovolenku. Na zastupovanie nastúpila Mgr.Lenka Plevová. Školníčka Magda Hrušovská prestúpila do školskej kuchyne a na jej miesto nastúpila Anna Prochácková. Upratovačka Vladimíra Šedivá taktiež prestúpila do kuchyne a miesto nej nastúpila Viera Husárová. 

V materskej škole mali deti možnosť navštevovať krúžky.Anglický krúžok pod vedením Mgr.Lenky Plevovej a Mgr.Silvie Zemánkovej. Výtvarný krúžok viedla Gabriela Porubanová. Mažoretky pod vedením Kataríny Blažejovej. 

Pani učiteľky G.Bulková, Mgr.Lenka Plevová, B.Chudadová, PhDr.A.Porubanová,K.Blažejová, Mgr.S.Zemánková absolvovali rôzne aktualizačné vzdelávania, ktoré úspešne ukončili záverečnou prácou.

Na záver školského roku nám mamičky pripravili sladkú bodku- tortu. ktorú sme rozdelili do všetkých tried a rozlúčili sme sa so školským rokom.

 

Školský rok 2014/15 sa začal 2.septembra 2014. Do našej materskej školy bolo prijatých 96 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch tried. Prvá trieda včielková, ktorú vedie pani učiteľka G.Bulková a Mgr.S.Zemánková. V triede sú 5-6 ročné deti. Druhá trieda je lienková, ktorú vedie pani učiteľka G.Porubanová a B.Chudadová.V triede sú 4-5 ročné deti.Tretia trieda je slniečková, ktorú vedie pani učiteľka PhDr.Alena Porubanová a Mgr.Lenka Plevová.V triede sú 5-6 ročné deti.Štvrtá trieda je motýliková, ktorú vedie pani učiteľka M.Suchánková a K.Blažejová. Je to trieda najmenších detí.V tomto školskom roku je zástupkyňou pre materskú školu pani PhDr.Alena Porubanová. Školníčkou je Anna Prochácková a upratovčaka je Viera Husárová.

V septembri sa deti, ktoré práve nastúpili oboznamovali s novým prostredím, pani učiteľkami a novými kamarátmi.Začali sme hneď zdravotnou tématikou a 16.9.14 nám prišla jedna pani porozprávať o tom ako sa správne starať o svoje zúbky .03.10.14 sme sa boli pozrieť v kultúrnom dome na výstavu exotického vtáctva. 07.10.14 boli naši predškoláci pozrieť v telocvični a zároveň si boli aj zacvičiť .Prichádza jeseň a zberá sa úroda zo záhradiek. 09.10.14 si deti priniesli zemiačiky a spolu s pani učiteľkami sme si ich očistili a upiekli. Pokračovali sme 14.10.14 a deťom sa z prinesených jabĺk upiekol jabĺčný koláčik. 18.10.14 deti zo slniečkovej triedy pripravili vystúpenie v kultúrnom dome pre zväz invalidov. Nezabudli sme aj  na našich dôchodcov a 23.10.14 im deti zo slniečkovej triedy zaspievali a zarecitovali. Ch.Hállová sa zapojila do výtvarnej súťaže:"Príroda a životné prostredie". 29.10.14  boli deti  na miestnom cintoríne. Vetrík fúka a my sme si pripravili šarkaniádu. Deti behali s vetrom opreteky. Spolu s rodičmi deti vytvorili vlastného jesenného strašiaka.

Pomaly sa blížia vianoce a my pečieme medovníčky. 20.11.14 bol pre nás sladký a voňavý medovníkový deň. Aby nám bolo v škôlke veselo, prišlo k nám 27.11.14 divadielko. "Mikuláš,Mikuláš, čo v tom vreci máš"- prišiel medzi nás Mikuláš s čertom a anjelom a obdarovali nás sladkosťami. 07.12.14 sa konala v kultúrnom  dome vianočná tržnica, na ktorej sa predávali výrobky vyrobené pani učiteľkami a rodičmi. 08.01.15 si deti po vianočných prázdninách našli darčky aj v škôlke pod stromčekom. 03.02.15 deti z veľkých tried(predškoláci) boli pozrieť v miestnej základnej škole. 04.02.15 sa konal zápis budúcich prváčikov. V mesiaci február sa konala aj súťaž s ekoknižkou Ježka Separka. 12.02.15 pani učiteľlka B.Chudadová a G.Porubanová pripravili otvorenú hodinu - Driapačky peria. Marec,mesiac knihy si pripomíname v našej škôolke aj návštevou miestnej knižnice. 24.03.15  k nám prišlo divadielko "Čarovný les". DFS Štvorlístok 27.03.15 nám ukázal pár zvykov- vyháňanie Moreny.

Blížia sa veľkonočné sviatky a musíme si pripraviť maľované vajíčka. Zdobenie vajíčok nás bavilo. Aj v apríli k nám prišlo divadielko "Kráska a zviera". Celý mesiac sme poctivo trénovali a 10.05.15 naše úsilie vyvrcholilo v kultúrnom dome. Ten deň bol venovaný našim mamičkám. Bezpečnosť je veľmi dôležitá a 20.05.15 nám prišla jedna teta o tom porozpávať. 21.05.15 zavítal medzi nás Polepetko, čo poplietol všetko. 27.05.15 zavítali medzi nás policajti a s policajnými psami. Každoročne sa na konci mája koná festival "Stretnutie priateľov" a  boli sa v kultúrnom dome pozrieť na vystúpenie folklórnych súborov naše deti z veľkých tried. Blíži sa posledný mesiac v našom školskom roku - jún. Pre nás je to mesiac veľmi pekný, pretože oslavujú všetky deti. Pripravili sme veľa akcií. 01.06.15- Klauniáda, 02.06.15- Sokoliari, 03.06.15- Karneval. 09.06.15 deti predškoláci boli zaniesť svoje tablo do miestnej lekárne. 18.06.15 naši predškolíci na rozlúčke s pánom starostom. V mesiaci jún deti zo včielkovej triedy boli privítať našich najmenších občiankov.  Pani učiteľky sa počas celého roka vzdelávali, pokračovali cez víkendy a aj počas prázdnin. Na konci školského roka sme sa rozlúčili nielen s našimi predškolákmi ale aj s našou pani učiteľkou Lenkou Sivákovou, ktorá sa počas roka vydala a odsťahovala za manželom.

Školský rok sa končí a mne neostáva nič iné len zaželať "pekné prázdniny".

 Školský rok 2015/16 sa začal 2.septembra 2015.Do našej materskej školy bolo prijatých 95 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch tried podľa veku. Prvá trieda je včielková  a je to trieda 3-4 ročných detí. Triedu vedie pani učiteľka Gabriela Bulková, pani učiteľka Mgr. Silvia Zemánková. Druhá trieda je lienková a sú tam 5-6 ročné deti. Triedu vedie pani učiteľka Gabriela Porubanová a pani učiteľka Mgr.Miroslava Galiková.Tretia trieda je slniečková a sú tam 5-6 ročné deti. Triedu vedie pani učiteľka PhDr. Alena Porubanová a pani učiteľka Božena Chudadová. Štvrtá trieda je motýliková a sú tam 4-5 ročné deti. Triedu vedie pani učiteľka Margita Suchánková a pani učiteľka Katarína Blažejová.

Zástupkyňou pre materskú školu je PhDr. Alena Porubanová. Mgr. Miroslava Galiková bola prijatá na zastupovanie materskej dovolenky. Školníčkou materskej školy je Anna Prochácková a upratovačka je Viera Husárová.

V septembri sa deti, ktoré nastúpili v novom školskom roku zoznamovali s novým prostredím, kamarátmi a pani učiteľkami. 2.októbra sa deti z motýlikovej, slniečkovej, lienkovej triedy vybrali do miestneho kultúrneho domu na výstavu exotického vtáctva. 7.októbra prišla medzi nás SIMSALALA, ktorá nám zaspievala aj zatancovala. Ovocie už dozrievalo v záhradkách a 6.10.15 si deti s pani učiteľkami urobili "Ovocný deň". Na jeseň sa zbierajú aj zemiačky a my sme ich využili, či pri výrobe razítiek, ale aj sme si ich pekne očistili a pani kuchárky ich upiekli. 14.10. deti z lienkovej triedy si pripravili  program a 17.10.15 vystúpili v kultúrnom dome kde urobili radosť Zväzu invalidov. 28.10.15 deti zo slniečkovej a lienkovej triedy navštívili miestny cintorín pri príležitosti "Pamiatky zosnulých".K jeseni patrí aj sychravé počasie. Je veľmi dôležité oboznamovať deti s bezpečnosťou na ceste. 2.11.15 sme deťom pripravili Výchovný koncert zameraný na dopravnú výchovu. Vianoce sa blížia, s nimi aj pečenie medovníčkov. A preto aby sme ich stihli vyzdobiť museli sme ich aj v predstihu upiecť. 11.11.15 sme za pomoci pani učiteliek, mamičiek , babičiek piekli od rána - to bolo vône. 26.11.15 boli naše deti zo slniečkovej triedy na obecnom úrade privítať nových občiankov. 4.12.15 do našej materskej školy zavítal Mikuláš. Každé dieťa dostalo balíček. Deti si ako poďakovanie pripravili pre "Mikuláša" pesničky a básničky. 6.12.15 sa konal "Vianočný koncert a vianočná tržnica". Do tržnice nám prispeli aj rodičia výrobkami, vyrábali aj pani učiteľky. 01.02.16 sa všetky pani učiteľky zúčastnili školenia v miestnej základnej škole. 09.02.16 sme si aj my pripravili fašiangový sprievod, na ktorom sa spievalo, tancovalo...Každé dieťa  obľubuje  rozprávky a 02.02.16 prišlo medzi nás divadielko, ktoré nám zahralo hru  "Pinocchio". V mesiaci február prebiehala súťaž "Vesmír očami detí". Zapojila sa aj naša materská škola a medzi ocenené patrila naša kamarátka Nelka Trebichalská.  Každoročne v mesiaci Marec navštevujeme  miestnu knižnicu. Počas zimného obdobia si pani učiteľky Božka Chudadova a Gabika Porubanová pripravili ukážku "driapania peria".Marec sme si spestrili divadielkom, ktoré nám zahralo"Kozliatka a vlk".16.3.16 sa uskutočnil v našej materskej škole starý ľudový zvyk"vynášanie Moreny".Zúčastnili sa ho všetky deti z materskej školy a dievčatá z DFS ŠTVORLÍSTOK pod vedením pani riaditeľky Beáty Sabovej a Simony Vanekovej.11.4.16 - divadielko"Ako babka si s dedkom nažívali".Počas Apríla sme si plánovali "Gumákovú párty".  14.4.16 sa na nás usmialo šťastie a napršalo. Obliekli sme si pršiplášte obuli gumáky do rúk sme si vzali bublifuk a vyrazili sme na školské ihrisko. Blížil sa čas zápisu budúcich prvákov. Predškoláci zo slniečkovej a lienkovej triedy si boli pozrieť miestnu základnú školu. Pre prváčikov si pripravili darček. 25.4.16 bol pre predškolákov veľký deň kedy sa snažili zložiť"skúšky" pre vstup do1.ročníka.Mesiac Máj patrí našim mamičkám a naše snaženie vyvrcholilo 8.5.16 vystúpením v miestnom kultúrnom dome. 16.5.16 divadielko"Kráľ Drozdia brada".V máji navštevujeme "Kušnierovec" tradičný dedinský domček. Deti si v ňom mohli pozrieť "ako sa kedysi žilo".Privítala nás naša bývalá kolegyňa Anna Zvalená, ktorá nás ponúkla chlebíkom, ktorý sme si deň vopred upiekli v našej materskej škole. 27.5.16 sa konal festival "Stretnutie priateľov", na ktorom si zatancovali aj naše deti zo slniečkovej a lienkovej triedy. Prišiel vytúžený týždeň, ktorý majú radi všetky deti. Pripravili sme si akcie ,na ktoré budú spomínať. 30.5.16- karneval,31.5.16- maľovanie na tvár,1.6.16- skákacie hrady a mimoň show a 2.6.16- divadlo Na Hojdačke"Na zemi dobre mi". Blížil sa koniec školského roka a 22.6.16 sa naši predškoláci boli rozlúčiť s pánom starostom na obecnom úrade. Pán starosta im zaželal veľa úspechov v základnej škole. 29.6.16 sa predškoláci rozlúčili aj s kamarátmi v materskej škole. 30.06.16 sme ukončili školský rok a popriali sme si krásne,slnečné prázdniny.

 

Školský rok 2016/2017 sa začal  5.septembra 2016.Našu materskú školu začalo navštevovať 96 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch tried podľa veku. Prvá trieda je včielková, navštevovalo ju v tomto roku 24 detí. Sú to 4-5 ročné deti .Ich pani učiteľkami boli Gabriela Bulková a Mgr.Silvia Zemánková.

Druhá trieda je lienková a navštevovalo ju 25 detí predškolského roku. Triedu viedli Bc.Gabriela Porubanová a Mgr.Miroslava Galiková. Tretia trieda sa volá slniečková a navštevovalo ju 23 detí a sú to najmladšie deti. Triedu viedli PhDr.Alena Porubanová a Božena Chudadová. Štvrtá trieda je motýliková a navštevovali ju 4-5-6 ročné deti. Triedu viedli Margita Suchánková a Katarína Blažejová.

Zástupkyňou pre materskú školu je PhDr.Alena Porubanová. Školníčkou je Anna Prochácková a upratovačkou Viera Husárová..

Na začiatku sa deti oboznámili s prostredím, pani učiteľkami, kamarátmi... A školský rok sa mohol začať. Pani zástupkyňa PhDr.Alena Porubanová a Katarína Blažejová sa začali vzdelávať v MPC Trenčín – Vplyv soc. prostredia na deti. Tento školský rok sa kolegyne Katarína Blažejová, Mgr.Silvia Zemánková a Bc.Andrea Ondrášková začali vzdelávať  na predatestačnom vzdelávaní.

5.10.16 sme v našej materskej škole privítali divadielko. Predstavenie sa volalo Klauniáda.Každý rok sa v našej obci koná Výstava exotického vtáctva. 14.10.16 sa deti z motýlikovej, včielkovej, lienkovej triedy boli pozrieť na výstave. 19.10.16 si deti z domu priniesli zemiačky, ktoré sme spolu ošúpali a s pani učiteľkami upiekli. Deti z motýlikovej triedy si pripravili pásmo, kt. boli potešiť v domove dôchodcov(21.10.16). Pani učiteľky z motýlikovej a lienkovej triedy prihlásili deti do projektu Dental Alarm. Deti sa učili starať o chrup a správne používať zubnú kefku. 27.10.16 prišli medzi nás dobrovoľní hasiči z Trenčianskej Turnej. Ako to už u nás funguje aj tento rok sme sa tešili na pečenie medovníčkov. Prišli nám pomôcť aj mamičky, babičky. Počas novembra sa uskutočnila výtvarná súťaž „Príroda, životné prostredie a deti“ a na tejto súťaži ocenili Nelku Trebichalskú. 1.12.16 sa konalo na obecnom úrade uvítanie detí do života. Deti z lienkovej triedy si pripravili básne na uvítanie. 6.12.16 prišli medzi nás deti z folkĺorneho súboru Štvorlístok. Deti sa tešili nielen z mikulášskych balíčkov ale aj z vystúpenia súboru. 14.12.16 sme mali vystúpenie Simsalala – spievali sme, tancovali. 4.12.16 naša kolegyňa Margita Suchánková dovŕšila krásne životné jubileum 60 rokov.

Rok sa s rokom zišiel a my sme privítali nový rok. P o novom roku nám pani zástupkyňa oznámila, že od mája začne rekonštrukcia štyroch pavilónov a výstavba novej jedálne, ktorá bude v areáli materskej školy a bude slúžiť pre deti zo základnej školy ale aj pre deti z materskej školy. 12.1.17 k nám zavítalo divadielko s predstavením Pyšná princezná. Vo februári dovŕšila naša kolegyňa Gabriela Bulková jubileum 60 rokov. V mesiaci február deti z motýlikovej triedy si pripravili vystúpenie v kultúrnom dome pre Zväz invalidov.

Pri príležitosti Dňa učiteľov TSK s Okresným úradom Trenčín ocenili v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v Pondelok 27.marca 2017 „Vynikajúceho pedagóga Trenčianskeho kraja 2017“. Medzi ocenenými pedagógmi bola zaslúžene a pani učiteľka z našej materskej školy MARGITA SUCHÁNKOVÁ.

14.3.17 prišlo medzi nás divadielko a zahralo „Princezná Rozmarínka“. Počas mesiaca apríl sa pani učiteľky zúčastnili na preškolení Prvej Pomoci. Každý rok sa naši predškoláci tešia na návštevu do základnej školy. 5.4.17 sme spolu s darčekmi boli pozrieť prvákov.  24.4.17 sme si už na ostro vyskúšali ako to bude v škole prebiehať. Konal sa zápis do prvej triedy. 25.4.17 sme mali divadielko „Janko Hraško“. 12.5.17 sa deti z veľkých tried zúčastnili festivalu „Stretnutie priateľov“. 14.5.17 vyvrcholilo nácviku programu ku Dňu matiek v kultúrnom dome. Spievalo sa, tancovalo, vyčarili sme úsmev na perách ale padla aj nejedna slzička. Deti z motýlikovej triedy sa na javisku rozlúčili so svojou pani učiteľkou Gitkou Suchánkovou, pre ktorú to už bolo posledné vystúpenie. Pani učiteľka od septembra odchádza do dôchodku.

V mesiaci máj sa venujeme regionálnej kultúre – pečieme chlebík, navštevujeme dedinský domček Kušnierovec. 16.5.-17.5.2017 prebiehal zápis do materskej školy. 1.6.17 sa konal karneval. 22.6.17 sa predškoláci z lienkovej a motýlikovej triedy rozlúčili s pánom starostom Ing.Petrom Mikulom na obecnom úrade a odniesli sme si tablo. Počas mesiaca máj začala výstavba školskej jedálne, ktorá sa nachádza v areáli materskej školy vedľa motýlikovej triedy. 
Diskusia
Hore