Vítame Vás v novom školskom roku

komentárovSrdečne Vás vítame v novom školskom roku 2013/2014. Tento školský rok navštevuje našu materskú školu Ďatelinka 95 detí vo veku 3 až 6 rokov. Sú rozdelené do 4 tried: Včielkovej, Lienkovej, Slniečkovej a Motýlikovej.

Aj v tomto roku budeme pracovať podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 s názvom Dieťa a svet. Naša materská škola realizuje svoj školský vzdelávací program s názvom "Nezabúdame na minulosť, tešíme s z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť."

TRIEDY A UČITELIA

VČIELKOVÁ: počet detí: 24, učiteľky: G. Bulková a M: Suchánková

LIENKOVÁ: počet detí: 23, učiteľky: Bc. A. Ondrášková a G. Porubanová

SLNIEČKOVÁ: počet detí: 24, učiteľky: PhDr. A. Porubanová a B. Chudadová

MOTÝLIKOVÁ: počet detí: 24, učiteľky: Katarína Blažejová a Mgr. Silvia Zemánková
Diskusia
Hore