Zápis do materskej školy

komentárovMaterská škola

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

 

 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

(v súlade so VZN Obce Trenčianska Turná č. 1/ 2022 – určenie miesta a času zápisu dieťaťa)

 bude prebiehať v dňoch

02. mája – 03. mája 2023

 a to:

 v utorok (02.05.2023)   od 10:00 do 16:00,

  v stredu (03.05.2023)  od   8:00 do  12:00

 

v budove materskej školy v Trenčianskej Turnej – v telocvični MŠ - pri

hlavnom vchode (vpravo) do novej prístavby materskej školy.

 

Na zápis privedie zákonný zástupca aj dieťa, ktoré do materskej školy chce prihlásiť.

 


Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy: 

  • do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  • súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného      detského lekára,
  • povinný je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.ň

 

Prednostne sa prijímajú deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia piaty rok veku.

 

 

V Trenčianskej Turnej, 30.03.2023                                   PaedDr. Beáta Sabová

                                                                                           riaditeľka školy

 


 

Prílohy na stiahnutie:

ziadost-do-ms-t.turna-2023.pdf

cestne-vyhlasenie-priloha-c1.pdf

pisomne-vyhlasenie-priloha-c2.pdf
Diskusia
Hore