Mikuláš prišiel!

komentárovVitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.

Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.

Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.

 

Do našej MŠ zavítal jeden špeciálny hosť, o ktorom sme už veľa počuli a túžobne sme ho očakávali.  Spolu so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom - urobili kontrolu nášho svedomia a sladko nás za poslúchanie, používanie čarovných slovíčok a delenie sa s hračkami odmenil.

Ďakujeme, Mikuláš, s radosťou ťa privítame aj o rok :)

 

Diskusia
Hore