OTVORENIE MŠ- 10.11.2020

komentárovOd zajtra - utorok 10.11.2020 - bude materská škola OTVORENÁ.
V zmysle Vyhlášky č. 20/2020 ods. 3 -5 je za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu - certifikátu, alebo dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až y); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.Diskusia
Hore