OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

komentárovVážení rodičia,
materská škola sa opäť otvára 1.6.2020.
Prevádzka MŠ je skrátená na 9 hodín, a to od 6:30 - 15:30.
Do svojich mailových schránok ste dostali oznámenie o umiestnení (resp. neumiestnení) svojho dieťaťa.
Zoznamy detí sú vyvesené na vchodových dverách. Je možné, že Vaše dieťa nebude navštevovať tú triedu, kde bolo zaradené pred mimoriadnou situáciou, nakoľko maximálny počet detí v skupine môže byť 15.
Na odovzdanie detí si vyhraďte dostatočný čas, pretože musíme vykonávať dôsledný ranný filter u každého dieťaťa. Prosíme Vás, noste si vlastné pero a riaďte sa pokynmi zamestnancov.
 
 
 Diskusia
Hore