Zápis do materskej školy

komentárovZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
Oznamujeme Vám, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy v Trenčianskej Turnej pre nasledujúci školský rok
bude od 11. mája 2020 do 25. mája
Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú zverejnené 11. 5. 2020.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronicky.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez prítomnosti detí.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Na web stránke školy, resp. obce budú včas zverejnené potrebné informácie a prihláška, ktorú treba vyplniť a podľa pokynov elektronicky odoslať.Diskusia
Hore