OZNAM

komentárovVážení rodičia, 

pred návratom Vášho dieťaťa z jarných prázdnin do materskej školy si prečítajte nasledujúce odporúčanie, ktoré má slúžiť ako preventívne opatrenie (nielen kvôli šíreniu koronavírusu):

·         Deti, ktoré nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestované v zahraničí, priveďte do materskej školy. Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole bude prebiehať ako zvyčajne.

·         Deti, ktoré majú príznaky choroby – nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

·         Deti, ktoré vycestovali do krajín postihnutých vírusom nechajte v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

·         Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči ostatným deťom.

·         Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania, kontaktujte osobne alebo telefonicky triedne učiteľky v materskej škole.

Zvýšené hygienické opatrenia, ktoré sme zaviedli kvôli chrípke pretrvávajú aj naďalej. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Vedenie školy


 

--


Spozdravom
Alena PorubanováDiskusia
Hore