ZÁPIS DO MŠ 2019/20

komentárovPrijímanie detí do materskej školy ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianska Turná 30,
v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa uskutoční:

- dňa 2.5.2019 (štvrtok) v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod.
- dňa 3.5.2019 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ) je dostupné v materskej škole, na webovej stránke obce, na webovej stránke MŠ. Uvádzané údaje o dieťati musia byť identické s údajmi uvedenými v rodnom liste dieťaťa.ziadost-do-ms-maj-2019.pdf
Diskusia
Hore